Het doel van de DAN Europe opleidingen is om duiker en niet-duikers de kennis en de vaardigheden te leren die nodig zijn om op te kunnen treden tijdens een duik ongeval.

Op deze pagina vindt u de opleidingen die wij verzorgen zodat u een redder in nood kan zijn wanneer dat nodig is!

Sta jij paraat als het er op aan komt?!

Basic Life Support

De Basic Life Support cursus is een beginnersopleiding bedoeld om mensen Basic Life Support technieken aan te leren bij volwassen slachtoffers met levensbedreigende verwondingen, in afwachting van de lokale medische hulpdiensten.

Het DAN Basic Life Support provider (“DAN BLS Provider”) programma is bedoeld om de kennis en vaardigheden aan te leren nodig om (BLS) bij volwassen slachtoffers te verlenen.

BLS bestaat uit meerdere Eerste Hulptechnieken die het leven in stand houden (of misschien terugbrengen).

Aan het eind van de cursus kan de DAN BLS provider een noodgeval herkennen, 112 alarmeren en snel BLS verlenen in afwachting van een AED of deskundige hulp op de ongevalplek.

Snel alarmeren en snelle BLS zijn 2 van de 4 schakels in de overlevingsketen!

Automated External Defibrillation

De cursus, DAN Automated External Defibrillation (AED), is een beginnerscursus, bedoeld om het algemene duik- (en geïnteresseerde niet-duik-) publiek op te leiden om de waarschuwingstekens van een Plotselinge Hartstilstand beter te herkennen en eerste hulp te verlenen met gebruik van Levensreddend Handelen technieken en een Automatische Externe Defibrillator te gebruiken.

Deze cursus is bedoeld om het algemene duik- (en gekwalificeerd niet-duik-)publiek te trainen en op te leiden in de technieken van het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED) bij slachtoffers van een hartstilstand.

Bovendien geeft deze cursus een herhaling van de Levensreddend Handelen technieken.

Dit programma biedt ook een uitstekende gelegenheid voor ervaren duikers en instructeurs om hun opleiding uit te breiden.

Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries

De DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries cursus biedt de basistraining bedoeld om duikers en niet-duikers duikverwondingen te leren herkennen en eerste hulp met zuurstof toe te dienen.

De cursus is bedoeld om het algemene duikpubliek op te leiden en te trainen in de technieken van het gebruik van zuurstof als eerste hulp bij verdenking van duikverwondingen.

Bovendien geeft deze cursus een introductie aan nieuwe duikers in de beginselen van het herkennen van duikverwondingstekenen en -symptomen, handelingen en het management ervan.

Dit programma biedt ook een uitstekende gelegenheid aan ervaren duikers en instructeurs om hun opleiding uit te diepen.

De DAN Oxygen Provider cursus is niet bedoeld om leken te trainen om zuurstof aan het algemene publiek toe te dienen! Hoewel de medische standaards en materialen voor het toedienen van noodzuurstof aan zowel duikers als niet-duikers gelijk zijn, leidt de DAN Oxygen Provider cursus mensen niet op te reageren bij een verwonding of ziekte in het algemeen met gebruik van zuurstof.

Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries

De cursus, Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries, is een gevorderden cursus en geeft extra training aan diegenen die met succes de DAN First Aid for Scuba Diving Injuries cursus hebben afgerond.

Hij is bedoeld om Oxygen Providers te trainen in het gebruik van een beademingsautomaat .

Het DAN Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries provider (“DAN Advanced Oxygen Provider”) programma is ontworpen om de vaardigheden en kennis te onderwijzen die nodig zijn voor het levensreddend handelen en te reanimeren met reanimatie technieken om een duiker die niet ademt, te helpen.

De cursus is in twee delen onderverdeeld: Het gebruik van de Manually Triggered Ventilator (MTV, ook bekend als reanimatie overdrukventiel) en het gebruik van de AmbuBallon (BVM).

On-Site Neurological Assessment for Divers

De cursus, On-Site Neurological Assessment for Divers, is een programma voor gevorderden dat extra training biedt aan diegenen die met succes de DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries cursus in de laatste twee jaar (24 maanden) hebben afgerond.

Het werd ontwikkeld om DAN Oxygen Providers op te leiden, hoe de on-site neurologische beoordeling voor duikers uit te voeren.

Zo leer je wat de waarschuwingstekenen van een duik noodgeval zijn, te herkennen wanneer het juist is om een neurologische beoordeling ter plaatse uit te voeren en hoe je dan een neurologische beoordeling ter plaatse uitvoert.

Medical Oxygen Rebreather

Dit is een aanvullende trainingsmodule voor mensen die de DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries cursus met succes hebben afgerond binnen de afgelopen 12 maanden.

DAN Oxygen Providers worden getraind om duikverwondingen te herkennen waarbij een MO2R systeem een effectieve methode kan zijn om eerste hulp met zuurstof te leveren, hoe het systeem in elkaar te zetten en eerste hulp met zuurstof te leveren met behulp van een MO2R.

Het MO2R Systeem is nuttig voor een ademende, gewonde duiker die bij bewustzijn is wanneer er sprake is van een grote afstand tot de dichtstbijzijnde medische faciliteit of vertraging tot het volgende niveau van noodhulp.


Een MO2R is ontworpen om gedurende maximaal acht uur een hoge concentratie zuurstof te leveren.

Hazardous Marine Life Injuries

De cursus, First Aid for Hazardous Marine Life Injuries, is een beginnerscursus die bedoeld is om het algemene duik- (en geïnteresseerd niet-duik-) publiek op te leiden om gevaarlijke zeedieren te herkennen, mogelijke verwondingen door gevaarlijke zeedieren te herkennen, om eerste hulp te verlenen bij verwondingen door gevaarlijke zeedieren en om verwondingen door gevaarlijke zeedieren te vermijden.

Het doel van deze cursus is het algemene duikpubliek en geïnteresseerde niet-duikers te trainen en op te leiden in de eerste hulptechnieken bij een mogelijke verwonding door gevaarlijke zeedieren.

Deze cursus introduceert de identificatie van potentieel gevaarlijke zeedieren en hoe verwondingen door gevaarlijke zeedieren te vermijden.

Dit programma biedt ook een uitstekende gelegenheid voor ervaren duikers en instructeurs om te blijven leren.

Wil jij tijdens het duiken weten wat jij moet doen, om een incident te voorkomen en de kennis hebben om een redder in nood te zijn?

Geef je dan nu op voor de DAN Europe opleidingen door op de onderstaande aanmeld knop te klikken en het aanmeldformulier in te vullen.