Duikkeuring

Een duikkeuring is essentieel om te weten of u fit bent om te duikenEen duikkeuring om risico’s te vermijden

Sportduiken of SCUBA-diving is een sport die risico’s met zich mee brengt, het is een activiteit waarbij we ons in een andere natuurlijke omgeving bevinden. Een omgeving, waarin we alleen dankzij apparatuur en hulpmiddelen kunnen overleven. Ook stellen we ons bloot aan fysieke en fysiologische factoren, die we boven water in principe niet kennen. Alleen als we met verstand en beleid omgaan met deze factoren kunnen we schade aan onze gezondheid en ons welzijn voorkomen. Vraag vandaag dus nog om een duikkeuring!

Huisarts versus duikarts

Duikgeneeskunde is een medische subspecialisatie, gericht op de kennis van de medische aspecten van duiken, de hoge druk fysiologie, de hyperbare geneeskunde en het werken onder overdruk. Het toepassen van die kennis is een belangrijke taak bij de werkzaamheden als duikerarts, evenals het verrichten van duikmedische keuringen. Het is zeer aan te bevelen om, voor u gaat (leren) duiken, een duikmedische keuring te laten verrichten.

De duikmedische keuring

De belangrijkste reden voor een duikmedische keuring is het optimaliseren van de persoonlijke veiligheid onder water. Ook de veiligheid van de mededuiker (buddy) is daarmee gebaat. Andere redenen voor een duikmedische keuring zijn o.a. het beoordelen van de invloed van duiken op specifieke ziektebeelden en het voorkomen van gezondheidsschade op langere termijn. Artsen zonder specifieke kennis van de duiksport hebben onvoldoende kennis van deze zaken.

Waar bestaat een duikkeuring uit?Met de duikkeuring proberen we zoveel mogelijk risico voor u te beperken!

  • Het bespreken van de ingevulde medische vragenlijst
  • Een algemeen lichamelijk onderzoek
  • Oriënterend neurologisch onderzoek
  • Longfunctie-meting
  • Inspanningstest

Er wordt een dossier aangelegd. Het dossier bevat vertrouwelijke medische informatie en zal als zodanig behandeld worden. De resultaten van de onderzoeken zullen met u besproken worden. Hierna volgt een conclusie en eventuele adviezen.

Het kan ook voorkomen dat extra informatie ingewonnen moet worden of extra onderzoeken nodig zijn om de geschiktheid te kunnen bepalen. Afhankelijk van de uitslag van deze vervolgonderzoeken kan alsnog een medische verklaring worden afgegeven of vindt er een afwijzing plaats. Het is dus denkbaar dat u geen medische goedkeuring voor sportduiken krijgt. Er bestaat dan altijd de mogelijkheid van een second opinion bij een andere duikerarts of een duikmedisch specialist.

Ik ben goedgekeurd, en nu?

Als uit het duikmedische keuring blijkt dat er geen medische bezwaren bestaan tegen sportduiken ontvangt u een medische verklaring (in het Engels). U kunt ook bij ons terecht voor een duikconsult in het geval dat u medische vragen heeft voor dat u gaat duiken of in het geval u na het duiken medische klachten krijgt.

Kosten

De prijs voor een keuring is € 85,-
Komt u binnen 13 maanden terug voor een herhalingskeuring, dan kost deze € 75,-.
Kosten voor aanvullende onderzoeken/informatie zijn niet bij het tarief inbegrepen.
Geen behoefte aan een volledige duikmedische keuring, maar heeft u wel een aan duiken gerelateerde medische vraag, dan bent u welkom voor een (advies)consult. De kosten hiervan bedragen € 50.
Wij verzoeken u na ieder consult contant af te rekenen. Op aanvraag ontvangt u vervolgens per mail een factuur die u bij uw zorgverzekeraar in kunt dienen. De meeste zorgverzekeringen vergoeden een duikkeuring vanuit de aanvullende verzekering, vraag dit na bij uw eigen zorgverzekeraar.

Maaike de Kroon is gecertificeerd sportduikarts C (geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde) en gecertificeerd als Medical Examiner of Divers (geregistreerd bij de European Committee of Hyperbaric Medicine).

Om een afspraak te maken kunt u het beste gebruik maken van het volgende e-mail adres: duikarts@scubahealth.nl
Of via onze online afspraken kalender: Scubahealth agenda
De afspraak liever telefonisch vastleggen? Dat kan dagelijks ná 19 uur op het nummer 06-18511092.
Voor uw afspraak hebben wij wel een ingevulde vragenlijst nodig.
Die kunt u hier online invullen:
Vragenlijst duikmedische keuring

Of u kunt hieronder de pdf downloaden en deze INGEVULD meenemen.

Downloads

Vragenlijst duikmedische keuring Scubahealth